Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
COMPBLADES
W/T Blade Repair & Maintenance
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι υπηρεσίες της αξιόπιστης και αποτελεσματικής επιθεώρησης και επισκευής είναι ιδιαιτέρως κρίσιμες για την επανάκτηση και διατήρηση της αναμενόμενης από το σχεδιασμό ζωής του πτερυγίου. Η πολυετής εμπειρία της Compblades πάνω στα σύνθετα υλικά καθώς και στην ανάπτυξη και κατασκευή καλουπιών και πρωτότυπων πτερυγίων αποτελούν σημαντική προστιθέμενη αξία που εγγυάται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.  Οι προσφερόμενες αυτές υπηρεσίες τεκμηριώνονται επιστημονικά με διαρκή εφαρμοσμένη έρευνα, καλύπτοντας μέσω της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, και ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ τις περισσότερες περιπτώσεις προβλημάτων σε πτερύγια Α/Γ. 

Από το 1998 η Compblades αναπτύσσει σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, κατασκευή και ανακατασκευή πτερυγίων, προσφέροντας άμεσες, αξιόπιστες, εμπιστευτικές και εγγυημένες λύσεις σε κάθε περίπτωση επισκευής. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες επίσης περιλαμβάνουν την κατασκευή ανταλλακτικών εξαρτημάτων όπως κώνους και nacelles ανεμογεννητριών. 

 


 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ