Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
COMPBLADES
W/T Blade Repair & Maintenance
ΠΕΛΑΤΕΣ
Η σχέση με τους πελάτες μας χαρακτηρίζεται από δημιουργική και ειλικρινή συνεργασία και αποσκοπεί στην επίτευξη αξιόπιστων και αποτελεσματικών λύσεων για κάθε περίπτωση αστοχίας, με οικονομικά οφέλη και για τις δύο πλευρές. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πελάτες μας με αλφαβητική σειρά:

Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ