Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
COMPBLADES
W/T Blade Repair & Maintenance
Η ΟΜΑΔΑ
Διευθυντής Compblades: Θεόδωρος Κόσιβας
Μηχανολόγος Μηχανικός (τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 1987-1993), M.Sc in Polymers and Composites Engineering (Katholic University of Leuven 1993-1995), Υπεύθυνος μετρήσεων φορτίων σε πτερύγια και ανεμογεννήτριες (ΚΑΠΕ 1996-1999), Τεχνικός Διευθυντής για την ανάπτυξη και κατασκευή καλουπιών και πτερυγίων μήκους έως 30 μέτρων καθώς και Υπεύθυνος Παραγωγής του τμήματος συνθέτων υλικών σκαφών αναψυχής (Γεωβιολογική-Ακτοτεχνική ΑΕ 1999-2007).

Το προσωπικό της Compblades έχει εκτεταμένη και μοναδική στη χώρα εμπειρία άνω των 15 ετών στην ανάπτυξη και κατασκευή καλουπιών και πτερυγίων μήκους έως 30 μέτρων και εμπειρία άνω των 20 ετών στα σύνθετα υλικά.

Η Compblades βρίσκεται σε στενή συνεργασία από το 1997 με το τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η συνεργασία αυτή καλύπτει τις παρακάτω θεματικές ενότητες: δομικός και κατασκευαστικός σχεδιασμός πτερυγίων, reverse engineering πτερυγίων, ποσοτικοποίηση των παραμέτρων που καθορίζουν τις επισκευές (σχεδιασμός, τεχνολογίες κατασκευής, υλικά, παράμετροι πολυμερισμού κα), μη καταστροφικοί έλεγχοι για την εκτίμηση της κρισιμότητας των αστοχιών και τον ποιοτικό έλεγχο των επισκευών.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των υπηρεσιών της η Compblades πραγματοποιεί επιθεωρήσεις πτερυγίων με την τεχνική ROPE ACCESS. Επικεφαλής της ομάδος αυτής είναι ο διαπιστευμένος εκπαιδευτής αναρρίχησης και οδηγός βουνού
Αρης Θεοδωρόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους του είδους στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη εμπειρία και σπουδαίο συγγραφικό έργο.

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
H Compblades ξεκίνησε συνεργασία με την Smart Blade (θυγατρική της LANG GROUP,
www.smart-blade.com) η οποία δραστηριοποιείται στον αεροδυναμικό σχεδιασμό ανεμογεννητριών και πτερυγίων. Η Compblades πραγματοποιεί για τη Smart Βlade το δομικό και κατασκευαστικό σχεδιασμό πτερυγίων. Η συνεργασία επεκτείνεται στην εμπορική σύμπραξη των υπηρεσιών των δύο εταιρειών όπου αυτό ζητηθεί.
Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ