Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
COMPBLADES
W/T Blade Repair & Maintenance
ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

ADAPTURB: Πρωτότυπο πτερύγιο μήκους 19m με υδραυλικά ενεργοποιούμενο αεροδυναμικό φρένο κατασκευάστηκε για λογαριασμό Ισπανικής εταιρίας κατασκευής Α/Γ (JOR3-CT98-0251)

<< Όλες οι κατηγορίες
2 τεμάχια σύνολο
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ
MEGAWIND (2001-2004)
DAMPBLADE (2001-2004)
AEGIS (1999-2002)
ADAPTURB (1999-2002)
ΕΠΕΤ-ΙΙ #573 (1995-2000)
Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ