Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
COMPBLADES
W/T Blade Repair & Maintenance
ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
DAMPBLADE: Κατασκευή πτερυγίων μήκους 19m με αυξημένους αποσβεστικούς μηχανισμούς σε επίπεδο δομικού σχεδιασμού και υλικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα συντονισμού κατά τη διάρκεια λειτουργίας των πτερυγίων, ιδιαιτέρως σε ψυχρά κλίματα (ENK6-CT2000-00320)
<< Όλες οι κατηγορίες
3 τεμάχια σύνολο
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ
MEGAWIND (2001-2004)
DAMPBLADE (2001-2004)
AEGIS (1999-2002)
ADAPTURB (1999-2002)
ΕΠΕΤ-ΙΙ #573 (1995-2000)
Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ