Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
COMPBLADES
W/T Blade Repair & Maintenance
R&D

Στο πλαίσιο εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα κατά τη διάρκεια των οποίων κατασκευάστηκαν καλούπια και πτερύγια μήκους έως 30 μέτρων. Στα πτερύγια αυτά πραγματοποιήθηκαν στατικές και κοπωτικές πειραματικές δοκιμές καθώς και μετρήσεις φορτίων και καμπύλης ισχύος αφού πρώτα αυτά τοποθετήθηκαν σε κατάλληλες ανεμογεννήτριες. Τα ολοκληρωμένα ερευνητικά προγράμματα παρουσιάζονται παρακάτω: 

Η Compblades διεξάγει εκτεταμένη εφαρμοσμένη έρευνα με σκοπό τη βελτίωση των παραμέτρων που επηρρεάζουν την επιτυχία των επισκευών. Πειραματικές καμπάνιες και στοχευμένες έρευνες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί για τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Διαφορετικά υλικά, πάχη στόκων, δευτερογενείς κολλήσεις, μήκη επικάλυψης, τεχνολογίες επισκευής, παράμετροι πολυμερισμού κα
Επίσης πραγματοποιούνται νέες έρευνες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών) πάνω σε μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου (NDT) για την εκτίμηση της κρισιμότητας των αστοχιών και την επιθεώρηση των επισκευών με σκοπό να ενταχθούν στο σύνολο υπηρεσιών της Compblades.

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ