Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
COMPBLADES
W/T Blade Repair & Maintenance
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Compblades αποτελεί την εξέλιξη των τμημάτων ανάπτυξης και κατασκευής πτερυγίων ανεμογεννητριών (Α/Γ) δύο συνεργαζόμενων εταιριών με πολυετή εμπειρία σε σκάφη αναψυχής και θαλάσσιες κατασκευές από σύνθετα υλικά.  

Από το 1998 η Compblades έχει αναπτύξει και κατασκευάσει πρωτότυπα καλούπια και πτερύγια μήκους έως 30 μέτρων στο πλαίσιο Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η ανάπτυξη των πτερυγίων πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) υπεύθυνο για το δομικό σχεδιασμό, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) που πραγματοποίησε τον αεροδυναμικό και αεροελαστικό σχεδιασμό και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) υπεύθυνο για τις εργαστηριακές στατικές και κοπωτικές δοκιμές καθώς και τη διεξαγωγή μετρήσεων φορτίων, καμπύλης ισχύος και πιστοποίησης των υπό εξέταση πτερυγίων και ανεμογεννητριών.

Η Compblades πραγματοποιεί επιτυχώς επισκευές σε πτερύγια Α/Γ πάνω από μια δεκαετία. Η μεγάλη εμπειρία της εταιρίας στις κατασκευές καλουπιών και πτερυγίων στο πλαίσιο των παραπάνω συνεργασιών αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και τη βάση για ανταγωνιστικές και αξιόπιστες επισκευές και ανακατασκευές πτερυγίων. Συγκεκριμένα η δραστηριότητα της Compblades επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς:

  • Επισκευή και ανακατασκευή πτερυγίων, nacelles, spinners
  • Κατασκευή καλουπιών και πρωτότυπων πτερυγίων καθώς και άλλων συνιστωσών της ανεμογεννήτριας από σύνθετα υλικά
  • Επιθεώρηση πτερυγίων και εκτίμηση ζημιών
  • Δομικός σχεδιασμός και reverse engineering

 
Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ